VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan arbetsgivaren kräva att arbetstagare vaccinerar sig?

För närvarande har nästan 60 % av befolkningen över 18 år blivit fullvaccinerad mot covid-19. Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagarna på arbetsplatsen vaccinerar sig mot covid-19? Denna fråga och flera andra svarar vår jurist på i Veckans fråga. 

Kan arbetsgivaren kräva att de anställda vaccinerar sig mot covid-19? 

I många länder har vaccination mot covid-19 blivit ett krav enligt lag; åtminstone för vårdpersonal och/eller personal inom servicenäringen. I Sverige finns det inga sådana krav. Det finns till och med ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Grundlagsskyddet gäller emellertid endast ingrepp från det allmänna, men det finns inte något stöd i lag eller annan föreskrift som ger arbetsgivare i den privata sektorn rätt att kräva att de anställda vaccinerar sig. 

Kan arbetsgivaren kräva hälsotest för tillträde till arbetsplatsen?

Det är möjligt för arbetsgivare och facklig organisation att komma överens om olika former av hälsotester, såsom PCR- eller antigentest. Det är också möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att komma överens om sådan testning i ett enskilt anställningsavtal. 

Om det inte finns någon överenskommelse behöver du som arbetsgivare göra en avvägning mellan ditt intresse att utföra tester och den anställdes intresse av bibehållen personlig integritet. Se därför till att göra en bedömning av huruvida testning är en berättigad åtgärd eller ej. Det är alltså ingen åtgärd som ska vidtas på godtyckliga grunder. 

Hur kan arbetsgivaren organisera sitt arbete för en smittsäker arbetsplats?

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara fråga om förändringar i arbetsplats (distansarbete) eller arbetsuppgifter (endast i särskilda fall). Förändringar i arbetsuppgifter kan emellertid inte ske slentrianmässigt, utan ett sådant ställningstagande förutsätter att en bedömning görs i varje enskilt fall. En arbetstagares ovilja att vaccinera sig medför inte någon rätt i sig för arbetsgivaren att vidta några arbetsrättsliga åtgärder. 

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. 

Om arbetsgivaren bedömer att det, på grund av exempelvis skyldigheter inom arbetsrätten, är absolut nödvändigt att avslöja vem som smittats ska den anställda i fråga informeras om detta i förväg. 

Arbetsgivaren bör också vidta åtgärder för att skydda den anställdas integritet. Informationen som lämnas ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den anställda som berörs. 

Som alltid gäller att du inte ska registrera eller lämna ut fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 

-

Ovanstående är endast en översikt av vad som gäller. Det kan finnas övriga aspekter att ta hänsyn till. Du är välkommen att ta kontakt med mig för det fall du behöver råd eller annan hjälp.  

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Fortsatt distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Här är mallarna du behöver

De flesta har kommit tillbaka från sommarledigheten, och för vissa gäller fortsatt distansarbete medan andra har bestämt sig för att återgå till den ordinarie arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande hemarbete i den mån det är möjligt, men det är arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >