NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista probleminventering som påverkar ditt team 
Översikt - sanningar om högpresterande medarbetare 
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande 
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 
Avtal tillfällig lönesänkning 


VECKANS NYHET

Distansarbete – har du dokumenten som behövs?

Det är fortfarande många som jobbar på distans, och som arbetsgivare måste du ta ställning till vilka regler som ska gälla när arbete utförs utanför arbetsplatsen. Vad ska till exempel gälla i fråga om IT-säkerhet, tillgänglighet, arbetsmiljö och ansvar?

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Ledarskap på distans – det här bör du tänka på

Just nu är det många personer som arbetar hemifrån. I situationer med så kallade fjärrteam är det särskilt viktigt för chefer och ledare att visa ett starkt ledarskap. Detta hänger samman med att många behöver särskilt stöd, och att de flesta är vana vid att jobba tillsammans eller åtminstone på ett kontor där det finns en närhet till övriga medarbetare. 

LÄS MER >