NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista probleminventering som påverkar ditt team 
Översikt - sanningar om högpresterande medarbetare 
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande 
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 
Avtal tillfällig lönesänkning 


VECKANS NYHET

Har du kvalitetssäkrat arbetsmiljön på din arbetsplats?

Arbetsmiljö är en stor del av det ständigt pågående personalarbetet. Vi har bland annat en Arbetsmiljöhandbok som hjälper dig att strukturera och dokumentera ditt arbetsmiljöarbete. I handboken beskrivs många av de krav som du behöver uppfylla enligt lag, och naturligtvis har vi mallarna du behöver. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?

Det är lämpligt att man bemannar projektet med medarbetare från de flesta avdelningar/divisioner/produktområden och vid behov externa deltagare. Alla nivåer, alltifrån ledningen till verkstadsgolvet.

LÄS MER >