VECKANS NYHET

Har du sett våra engelska mallar? Just nu får du en utan kostnad

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och de flesta av oss har åtminstone någon leverantör, samarbetspartner eller kollega med engelska som arbetsspråk. När du behöver ett avtal eller annat underlag är det tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

Till våra mest nedladdade mallar på engelska hör Samarbetsavtal, Affärsplan, Aktieägaravtal och Anställningsavtal tillsvidareanställning. Övriga populära mallar på engelska är Fullmakt att ingå avtal, Policy för distansarbete, Enkelt skuldebrev, Löpande skuldebrev och Anställningsavtal provanställning. Fler mallar på engelska hittar du här

Just nu kan du få valfri engelsk mall av oss utan kostnad. Ta kontakt med oss här och berätta vilken du vill ha, så hjälper vi dig. Du som har vår tjänst Företagspaketet kan själv ladda ner de mallar du vill ha.

Erbjudandet gäller till och med den 15 september 2021. 


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >