VECKANS NYHET

Har du sett våra nya mallar inom bygg och entreprenad?

Olika former av tjänster inom bygg och entreprenad är vanligt förekommande, och sådana tjänster kan tillhandahållas såväl till företag som privatpersoner. Med entreprenad avses ett åtagande att efter anbud och mot ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggningsarbete eller byggnadsarbete. 

På senare tid har vi fått många frågor om mallar inom bygg och entreprenad, och för att göra ditt företagande så enkelt och smidigt som möjligt har vi upprättat flera nya mallar inom dessa områden. Ta gärna del av mallarna Underrättelse till beställare – hinder, Underrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete och Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete. Fler mallar inom entreprenad, såsom kontrakt och protokoll, hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?

Det finns inte några exakta tider för hur länge personuppgifter får lagras/sparas. Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >