VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?

Det finns inte några exakta tider för hur länge personuppgifter får lagras/sparas. Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Detta kallas för principen om lagringsminimering.

Ibland kan det framgå av lag eller annan författning hur länge vissa personuppgifter ska sparas. Ett exempel på detta är bokföringslagen där det framgår att räkenskapsinformation ska sparas åtminstone i sju år. För vissa typer av situationer har Integritetsskyddsmyndigheten uttalat sig om hur länge personuppgifter bör bevaras, såsom efter avslutat kundförhållande. Om lagringstider ej framgår av lag eller av Integritetsskyddsmyndighetens ställningstaganden är det i regel nödvändigt att göra en bedömning i varje enskilt fall, där behovet av personuppgifterna i fråga är av central betydelse.

Utgångspunkten är att personuppgifter som inte längre behövs ska raderas skyndsamt. Det kan därför finnas skäl att upprätta rutiner och riktlinjer i verksamheten för vilka lagringstider som ska gälla för olika typer av personuppgifter och ändamål.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Har du sett våra nya mallar inom bygg och entreprenad?

Olika former av tjänster inom bygg och entreprenad är vanligt förekommande, och sådana tjänster kan tillhandahållas såväl till företag som privatpersoner. Med entreprenad avses ett åtagande att efter anbud och mot ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggningsarbete eller byggnadsarbete. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >