VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: GDPR och anhöriglistor – vad gäller?

En anhöriglista kan sannolikt behandlas med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, dvs. när arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. 

Det kan exempelvis vara av stor vikt att komma i kontakt med anhöriga när en arbetsplatsolycka eller ett dödsfall har inträffat, varför en sådan behandling sannolikt anses ändamålsenlig om den begränsar sig till ett fåtal uppgifter som inte kan anses vara särskilt integritetskänsliga, såsom namn, telefonnummer och adress. 

När den anställde avslutar sin anställning finns det däremot inte längre någon anledning att behålla personuppgifterna i anhöriglistan.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Vi har uppdaterat vår personalhandbok – nu med distansarbete

Visste du att du med hjälp av en Personalhandbok kan samla företagets alla rutiner, riktlinjer och dokument inom personal på en och samma plats? Det kan gälla allt från rekryteringsprocessen till anställningens upphörande och allt däremellan. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >