VECKANS FRÅGA

Vad är viktigt att tänka på vid utvecklingssamtal med en medarbetare?

För att få ut så mycket som möjligt och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för både parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet. 

• Klargör syftet med utvecklingssamtalet. Som arbetsgivare eller chef är det lämpligt att man sätter upp realistiska mål med varje utvecklingssamtal som klargör vad man vill att samtalet ska resultera i. 

• Avsatt tillräckligt med tid och välj en lämplig tidpunkt under arbetsdagen. 

• Skriv ner förberedande frågor och punkter som ska behandlas för att inte riskera att någon punkt glöms bort. 

• Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att sätta sig in i arbetstagarens arbetsuppgifter, vad denne har uppnått, hur dennes situation och relationer på arbetsplatsen ser ut och hur denne har utvecklas sedan senaste samtalet. 

• Ha en positiv attityd och motiverande öppningsfraser för att visa att du tar samtalet på allvar och verkligen vill hjälpa personen till utveckling. 

• Se till att dokumentera och anteckna vad som sägs och bestäms under samtalet. 

• Innan samtalet avslutas måste båda deltagarna vara överens om vad som bestämts och vilka nya mål som satts upp. 

• Utvärdera utvecklingssamtalet, enskilt och tillsammans med arbetstagaren. Vad hade kunnat göras bättre och vad var särskilt bra med samtalet som man kan ta med sig till framtida samtal. 

• Efter ett utvecklingssamtal är det viktigt att följa upp mål som bestämts och återkoppla till utvecklingssamtalet.


VECKANS NYHET

Utvecklings- och lönesamtal på distans – så här gör du

Distansarbete blir i allt högre grad till en norm, och som arbetsgivare behöver du ha rutiner och riktlinjer för vad som ska gälla. Utöver medarbetarnas arbetsuppgifter finns det mycket som inte får glömmas bort när arbetet sker på distans, såsom utvecklings- och lönesamtal.  

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >