NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Riskbedömning och åtgärdsplan - allmän skyddsrond kontor
Policy för hund på arbetsplatsen
Checklista lönekartläggning Engelsk
Lönekartläggning Engelsk
Avräkningsnota Engelsk


VECKANS NYHET

Här är mallarna du behöver för företagets brandskydd

För många innebär december både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? Bränder är mer vanligt förekommande i hushåll än i företagslokaler, men det är ändå viktigt att regelbundet se över företagets brandskydd samt säkerställa att de skyddsåtgärder som vidtagits är tillräckliga. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >