NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista presentation av pitch deck Engelsk
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete medför väsentlig rubbning
Underrättelse till beställare - hinder
Provisionsnota
Underrättelse till beställare - kompletterande projektering


VECKANS NYHET

Personalhandboken – dags för en översyn innan nyår?

Det praktiska personalarbetet kan vara svårt. Vilka dokument krävs egentligen vid sjukdom, rehabilitering, nyanställning, anställnings upphörande och arbetsmiljö? Inte sällan är det många dokument som behöver upprättas i personalärenden, och arbetet är ofta både tidskrävande och komplicerat.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Juristen tipsar: Förbered det nya året med hjälp av DokuMeras årshjul

Tycker du att det är svårt att hålla koll på hur du och dina anställda bör jobba för att det ska bli så korrekt och effektivt som möjligt? I så fall är du inte ensam. Som företagare behöver du vidta många åtgärder inom vitt skilda områden, och inte sällan är kunskaperna inom de olika områdena ganska låg. 

LÄS MER >