NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Policy för arbetsanpassning 
Likvidavräkning
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd


VECKANS NYHET

Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2022

Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft, och du kan känna dig trygg med att vi har uppdaterat våra mallar så att de överensstämmer med de nya reglerna. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. En individuell bedömning behöver därför göras i varje enskilt fall. 

LÄS MER >