VECKANS NYHET

Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2022

Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft, och du kan känna dig trygg med att vi har uppdaterat våra mallar så att de överensstämmer med de nya reglerna. 

Nu i början av det nya året vill vi tipsa dig om våra årshjul. Med hjälp av dem kan du enkelt planera och strukturera ditt arbete under året, vilket minskar risken för att du glömmer bort viktiga frågor som måste ses över samtidigt som det ökar dina möjligheter att effektivisera dina rutiner. Se därför till att få en bra start på året genom att göra det enklare både för dig själv och dina medarbetare. Kllicka här för att se alla våra årshjul. 


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. En individuell bedömning behöver därför göras i varje enskilt fall. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >