VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

Det är viktigt att kallelsen till stämman är korrekt, dvs. att den skickas ut i rätt tid och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för diskussion innan beslut.

Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam. Det innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt. För att Bolagsverket ska godta ett sådant beslut som underlag för registrering måste alla som varit berättigade att delta i beslutet skriva under detta. Det här sättet att besluta lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut och är därför oftast i praktiken svårt att genomföra i aktiebolag med många aktieägare. Särskilt i företag med hundratals aktieägare är det sannolikt att någon vill diskutera en fråga. Även det gör att per capsulam-varianten inte går att använda i företag med många aktieägare.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver

Det är många dokument som behöver upprättas inför och under bolagsstämman, och oavsett vilka dokument du behöver hittar du dem hos oss. Till de viktigaste dokumenten hör kallelsen, dagordningen och protokollet, men om du avser att exempelvis dela ut vinst eller genomföra en nyemission behöver du ytterligare mallar. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >