VECKANS NYHET

Policymallarna du måste ha enligt lag – har du alla som krävs?

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument, bland annat inom områden som arbetsmiljö och jämställdhet. 

En policy är av vägledande karaktär och beskriver företagets viljeinriktning i en viss fråga eller för ett visst beteende, men för att policydokumenten verkligen ska få avsedd effekt är det viktigt att medarbetarna enkelt kan ta del av vad som gäller. 

Med hjälp av vår Personalhandbok kan du enkelt samla företagets alla rutiner, riktlinjer och policydokument på en och samma plats. Varför inte ta del av några av de mest centrala obligatoriska policydokumenten, såsom Arbetsmiljöpolicy, Policy mot kränkande särbehandling och Jämställdhetspolicy och låta dem bli en del av företagets personalhandbok? 

Genom att dokumentera ditt personalarbete sparar du inte bara mycket tid; du effektiviserar, tydliggör och förenklar också företagets personal- och administrationsarbete så att alla vet vad som förväntas. Fler policydokument hittar du här.


VECKANS FRÅGA

Juristen tipsar: Har du dokumenten som krävs vid distansarbete?

Det är fortfarande många som jobbar på distans, och som arbetsgivare måste du ta ställning till vilka regler som ska gälla när arbete utförs utanför arbetsplatsen. Vad ska till exempel gälla i fråga om IT-säkerhet, tillgänglighet, arbetsmiljö och ansvar? I vissa fall kan frågor om distansarbete regleras i kollektivavtal, men i huvudsak är det upp till dig som arbetsgivare att bestämma vad som ska gälla. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >