VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur förebygger man cyberbrottslighet?

Just nu arbetar många hemifrån, och det har bland annat lett till att antalet cyberattacker har ökat. Även om det kanske inte är möjligt att helt skydda sig mot IT-brottslighet kan företag minska sin exponering för det genom att upprätthålla en effektiv strategi för cybersäkerhet med ett försvar på djupet. Några steg för att förebygga cyberbrott är att

  • utveckla tydliga policyer och procedurer kring cybersäkerhet
  • inventera och redogöra för de säkerhetsåtgärder som finns på plats för att skydda system och företagsdata,
  • använda tvåfaktorsautentisering eller fysiska säkerhetsnycklar - aktivera tvåfaktorsautentisering på varje onlinekonto när det är möjligt
  • muntligt kontrollera äktheten av förfrågningar om att skicka pengar genom att prata med en firmatecknare
  • skapa regler för intrångsidentifieringssystem som flaggar e-postmeddelanden
  • noggrant granska alla e-postförfrågningar för överföring av medel för att avgöra om ansökningarna är äkta
  • skapa incident- och responsplaner
  • kontinuerligt utbilda anställda om cybersäkerhet och förfaranden och vad man ska göra i händelse av en incident
  • genomföra alla programuppdateringar (patchar) och installera antivirusprogram på alla enheter kopplade till internet.
  • säkerhetskopiera data och information regelbundet för att minska omfattningen av skadan i händelse av en attack eller dataintrång.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Klarar ditt företag en cyberattack?

Visste du att cirka 80 procent av de europeiska företagen drabbades av någon form av cyberattack under år 2017? Trenden är dessvärre ökande, och cyberbrottsligheten är därför något som alla organisationer numera måste förhålla sig till och hantera. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >