VECKANS NYHET

Här är HR-mallarna på engelska som du behöver

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och i många fall gäller det även på arbetsplatsen. Många av oss har åtminstone någon kollega med engelska som arbetsspråk. För dig som jobbar med HR- och personalfrågor kan det vara tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

Till våra mest nedladdade HR- och personalmallar på engelska hör Personalhandbok, Anställningsavtal tillsvidareanställning och Anställningsavtal provanställning. Övriga populära mallar på engelska är Arbetsmiljöpolicy, Policy för distansarbete och Semesterpolicy. Fler mallar på engelska hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar ett företags tillgångar och skulder. En kontrollbalansräkning ska göras om styrelsen befarar att företagets egna kapital understiger hälften av företagets registrerade aktiekapital. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >