NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 
Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 
Provisionsnota 
Checklista presentation av pitch deck Engelsk 


VECKANS NYHET

Personalhandboken – här är dokumenten du måste ha

Det praktiska personalarbetet kan vara svårt. Vilka dokument krävs egentligen vid sjukdom, rehabilitering, nyanställning, anställnings upphörande och arbetsmiljö? Inte sällan är det många dokument som behöver upprättas i personalärenden, och arbetet är ofta både tidskrävande och komplicerat.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?

Det finns ett antal policyer som är obligatoriska för varje arbetsgivare. Det är inte alltid dessa kallas för policyer i lag. Ibland används termer som riktlinjer och rutiner för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs, men i praktiken används vanligen policydokument av olika slag för att leva upp till de krav som ställs. 

LÄS MER >