NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 45001 
Fullmakt att ingå avtal Engelsk 
Policy för distansarbete Engelsk 
Enkelt skuldebrev Engelsk 
Löpande skuldebrev Engelsk 


VECKANS NYHET

Lagstadgade krav – uppfyller du alla?

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på. Varför inte passa på att se över dessa med hjälp av vår mall om lagstadgade krav?

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?

Det är inte helt enkelt att utforma en korrekt begäran om samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Av förordningen framgår att ett samtycke är ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att denne godkänner behandling av personuppgifter avseende honom eller henne.

LÄS MER >