VECKANS FRÅGA

Hur ska en projektgrupp inom ISO-arbete organiseras?

Det är lämpligt att man bemannar projektet med medarbetare från de flesta avdelningar/divisioner/produktområden och vid behov externa deltagare. Alla nivåer, alltifrån ledningen till verkstadsgolvet, gärna med följande struktur: 

  • Projektgrupp under ledning av en bra projektledare. Deltagare med förmåga att skriva kort och koncist samt någon lämplig att ta rollen som internrevisor.
  • Styrgrupp med ledningsrepresentant som har befogenhet att ta beslut.
  • Referensgrupp med användare. Dessa utgör remissinstans och behöver inte lägga ner så stor arbetsinsats. Ett litet företag kan givetvis klara sig med en hopslagen grupp och ett förenklat arbetssätt, men se till att ansvaret är tydligt. 

Viktigt är att ta fram och besluta om projektplan och budget. Se till att expertkunskaper vad gäller ledningssystem och ISO 45001 finns tillgängliga, in-house eller på konsultbasis. Tänk på att ett projekt som drivs effektivt och med stöd från ledningen ger en bra förankring bland företagets personal.


VECKANS NYHET

Så här kvalitetssäkrar du arbetsmiljön på arbetsplatsen

Arbetsmiljö är en stor del av det ständigt pågående personalarbetet. Visste du att vi bland annat har en Arbetsmiljöhandbok som hjälper dig att strukturera och dokumentera ditt arbetsmiljöarbete? I handboken beskrivs många av de krav som du behöver uppfylla enligt lag, och naturligtvis har vi mallarna du behöver. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >