VECKANS TIPS

Juristen tipsar: Tänk på detta vid arbete på distans

Som arbetsgivare finns det många frågor att ta ställning till när medarbetarna ska jobba på distans. Det mest grundläggande är att upprätta en policy för distansarbete, men det finns annat som också behöver ses över. Här nedan följer några frågor som behöver ses över/regleras.

Bland det absolut viktigaste att göra är att se över företagets informationssäkerhet. Det finns många viktiga åtgärder att vidta, och det som nämns nedan är endast ett axplock av åtgärder och mallar.

Upprätta en informationssäkerhetspolicy 

Detta hjälper dig att dokumentera vilken säkerhetsnivå som ska gälla i ditt företag.

Vad ska gälla för åtkomst till företagets nätverk?

Åtkomst till företagets nätverk medför risker, men det går att minska dessa med hjälp av tydliga regler för hur åtkomst ska ske. 

Mobil databehandling

Portabel IT-utrustning, såsom smarta telefoner och laptops, är viktiga verktyg för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Användning av sådan utrustning medför emellertid säkerhetsrisker, vilket innebär att obehörig åtkomst till företagets informationstillgångar och IT-infrastruktur kan ske om inte adekvata skyddsåtgärder vidtas. Varje företag bör sträva efter att ha kontroll över sina informationstillgångar, oavsett vem som äger utrustningen som informationen finns lagrad på eller som har möjlighet att tillgängliggöra den. 

Skydd mot nätfiske

Med anledning av att allt fler kommer att jobba på distans är det sannolikt att antalet försök till phising kommer att öka. Se till att informera dina medarbetare om riskerna och hur de kan skydda sig.

Upprätta en överenskommelse om distansarbete

Glöm inte bort att upprätta en överenskommelse med dina anställda om vilka regler som ska gälla under den tid som arbetet ska utföras på distans.  

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Distansarbete – har du dokumenten som behövs?

Med anledning av de nya, och delvis återinförda, restriktionerna uppmanas den som kan arbeta hemifrån att göra det. För dig som arbetsgivare ställer detta krav på planering. Du måste ta ställning till vilka regler som ska gälla när arbete utförs utanför arbetsplatsen. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >