VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Får arbetsgivaren publicera bilder på sina anställda på företagets hemsida?

Som arbetsgivare kan du vilja publicera bilder på dina anställda på företagets hemsida. Det reser frågor om GDPR och dina anställdas integritet: är sådan publicering tillåten och måste arbetstagarna lämna sitt samtycke?

När du publicerar bilder på dina anställda innebär det att du behandlar personuppgifter, vilket innebär att du måste följa de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen. En del arbetstagare kan uppleva att din publicering är integritetskänslig eller till och med kränkande. Det kan därför vara klokt att alltid fråga berörda arbetstagare innan du publicerar bilder. 

Ta ställning till ditt syfte med publiceringen

Till att börja med behöver du ta ställning till vilket syfte du har med publiceringen. Varje behandling av personuppgifter förutsätter att du har ett tydligt och i förväg bestämt syfte. Om syftet kan uppnås utan att du behöver publicera bilderna är utgångspunkten att du inte ska publicera dem. 

Ta ställning till vilken rättslig grund som ska gälla

Varje behandling av personuppgifter förutsätter att du har åtminstone en rättslig grund. Det finns ett antal olika rättsliga grunder, och de grunder som främst kan komma i fråga är samtycke och berättigat intresse.

När det gäller arbetstagares samtycke bör du som arbetsgivare känna till att samtycke i regel inte är en lämplig rättslig grund i förhållande till dina anställda. Det beror på att arbetstagare anses befinna sig i en beroendeställning till sin arbetsgivare, vilket innebär att det kan brista i kravet på att samtycket ska lämnas frivilligt. Du bör därför inte publicera bilder på dina anställda med samtycke som rättslig grund. 

Den rättsliga grund som i regel kommer i fråga är berättigat intresse (intresseavvägning). Denna rättsliga grund innebär att det görs en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifterna för ett visst ändamål å ena sidan och arbetstagarens intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade å andra sidan. Om du kommer fram till att arbetsgivarens intresse väger tyngre än arbetstagarens kan du stödja din behandling på denna grund. Om arbetstagarna i fråga har kundkontakt kan det vara en omständighet som gör att du som arbetsgivare anses ha tungt vägande skäl. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet måste trots detta alltid göras av dig som arbetsgivare.  

Glöm inte bort att arbetstagaren vars namn och bild du har publicerat på hemsidan har rätt att göra invändningar mot behandlingar som grundar sig på din intresseavvägning. Du ska informera berörda arbetstagare om denna rättighet. 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Här är mallarna du behöver inför sommaren

Trots att många går på semester under sommarmånaderna finns det mycket att tänka på för dig som arbetsgivare. Vi har mallarna du behöver när du ska anställa, förlägga semester samt förhindra de årliga sommarbedrägerierna.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >