NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 
Checklista meddelande korr åtgärd produktsäkerhet 
Checklista produktsäkerhetsarbete 
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 
Riskbedömning produkt produktsäkerhet


VECKANS NYHET

Så här kan du bedriva ett hållbart företagande

Ett trovärdigt och aktivt hållbarhetsarbete har blivit allt viktigare för företagare. Något förenklat kan ett hållbart företag sägas vara ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Genom att bedriva ett hållbart företagande är det möjligt att spara på företagets resurser samtidigt som bland annat negativ miljöpåverkan kan minska. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?

Om du har en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas du av miljöbalken, vilket innebär att du också omfattas av dess krav på egenkontroll. Det är inte endast industrier och produktionsanläggningar som utgör verksamhet enligt miljöbalken.

LÄS MER >