VECKANS NYHET

Så här kan du bedriva ett hållbart företagande

Ett trovärdigt och aktivt hållbarhetsarbete har blivit allt viktigare för företagare. Något förenklat kan ett hållbart företag sägas vara ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Genom att bedriva ett hållbart företagande är det möjligt att spara på företagets resurser samtidigt som bland annat negativ miljöpåverkan kan minska. 

Ett hållbarhetsarbete innefattar åtgärder inom många olika områden, bland annat miljö, socialt ansvarstagande och ekonomi. Vi har mallarna du behöver för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete som kan ge dig konkurrensfördelar. Ta bland annat del av vår Miljöpolicy, Hållbarhetspolicy, Checklista miljöutredning och Checklista egenkontroll enligt miljöbalken. Fler mallar inom området hittar du här.


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?

Om du har en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas du av miljöbalken, vilket innebär att du också omfattas av dess krav på egenkontroll. Det är inte endast industrier och produktionsanläggningar som utgör verksamhet enligt miljöbalken.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >