NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Årshjul ekonomiarbete 
PM Förbättra ditt immunförsvar


VECKANS NYHET

Här är årshjulet för dina arbetsrättsliga skyldigheter

Vet du vilka skyldigheter du som arbetsgivare har gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen? Det är förstås svårt att ange exakt, men vi vet att skyldigheterna är många till antalet och att det inte bara är svårt att hålla koll på vilka det är fråga om, utan också att få tiden att räcka till för att uppfylla dem. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?

Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningen följs. Vanligtvis representeras arbetsgivaren av den högste chefen i organisationen och denne har då ansvar för att arbetsmiljöansvaret verkställs i organisationen. 

LÄS MER >