VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (ordinarie bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

Det är viktigt att kallelsen till stämman är korrekt, dvs. att den skickas ut i rätt tid och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för diskussion innan beslut.

Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam. Det innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt. För att Bolagsverket ska godta ett sådant beslut som underlag för registrering måste alla som varit berättigade att delta i beslutet skriva under detta. Det här sättet att besluta lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut och är därför oftast i praktiken svårt att genomföra i aktiebolag med många aktieägare. Särskilt i företag med hundratals aktieägare är det sannolikt att någon vill diskutera en fråga. Även det gör att per capsulam-varianten inte går att använda i företag med många aktieägare.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.

Ett aktiebolag ska varje år enligt lag hålla en bolagsstämma. På bolagsstämman ska aktieägarna bland annat fatta beslut om hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust. En ordinarie bolagsstämma kallas årsstämma och ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. För dig som ännu inte haft din årsstämma är det alltså hög tid nu. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >