NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 
Formulär för poströstning marknadsnoterat bolag 
Checklista för chefers arbetsmiljö 
Instruktioner för valberedning 
Stadgar brf 


VECKANS NYHET

Fortfarande inte haft bolagsstämma? Här är mallarna du behöver.

Ett aktiebolag ska varje år enligt lag hålla en bolagsstämma. På bolagsstämman ska aktieägarna bland annat fatta beslut om hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust. En ordinarie bolagsstämma kallas årsstämma och ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. För dig som ännu inte haft din årsstämma är det alltså hög tid nu. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (ordinarie bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

LÄS MER >