VECKANS NYHET

Har du riskbedömt företagets arbetsmiljö på rätt sätt?

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka verksamheten, bedöma riskerna som identifierats, vidta åtgärder för att minska riskerna samt kontrollera att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Har du koll på hur du ska upptäcka riskerna i arbetsmiljön? Vad ska egentligen undersökas och hur? Vi har mallarna du behöver för att ta tag i ditt arbetsmiljöarbete på allvar. Vi har bland annat mallar för riskbedömning och handlingsplaner gällande maskiner, kemiska risker, förändringar i verksamheten, arbetsställningar och arbetsrörelser, ensamarbete, introduktion av nyanställd och arbetsmiljö i största allmänhet

För att förstå dina skyldigheter får du tips och råd i mallarna Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy och Årshjul arbetsmiljö

Parallellt med ditt arbete bör du säkerställa att du dokumenterar alla de undersökningar och åtgärder du vidtar. Ta gärna hjälp av vår Arbetsmiljöhandbok i det arbetet. Fler mallar om arbetsmiljö hittar du här


VECKANS TIPS

Juristen tipsar: Har du sett våra mallar om visselblåsarlagen?

Vi har nyligen uppdaterat våra mallar gällande förändringarna i visselblåsarlagen. Läs mer nedan och i våra mallar för att lära dig mer om dina skyldigheter enligt visselblåsarlagen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >