VECKANS TIPS

Juristen tipsar: Har du sett våra mallar om visselblåsarlagen?

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) syftar till att göra det säkert, enkelt och tryggt för arbetstagare m.fl. att rapportera om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren. 

Som arbetsgivare behöver du vidta flera åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt lagen, och vilka krav som gäller beror på hur många anställda som finns i verksamheten. Genom att ta reglerna på allvar kan du skapa trygghet för dina anställda genom att visa på transparens och en hög etisk standard samtidigt som oegentligheter kan upptäckas och hanteras i ett tidigt skede. 

Begreppet visselblåsning förekommer inte i lagtexten, men något förenklat handlar visselblåsning om att en anställd informerar om oegentligheter i organisationen. Syftet är att uppmärksamma missförhållanden på arbetsplatsen. Den som rapporterar om oegentligheter har rätt till anonymitet och ska vara skyddat mot repressalier från arbetsgivaren. Det är alltså inte tillåtet som arbetsgivare att på olika sätt försöka straffa eller hindra arbetstagare från att rapportera oegentligheter. 

Om du har 50 eller fler anställda är du som arbetsgivare skyldig att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Detta innebär att det ska vara tydligt för den enskilde hur denna ska gå tillväga för att utöva sina rättigheter enligt lagen, såväl internt som externt. 

Vill du veta mer om dina skyldigheter och vad som gäller om du har färre än 50 anställda? Det kan du läsa mer om i DokuMeras mallar
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 
Handlingsplan visselblåsarfunktion 
Larmrapport visselblåsning 
Visselblåsarpolicy 
Visselblåsarpolicy Engelsk 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Har du riskbedömt företagets arbetsmiljö på rätt sätt?

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka verksamheten, bedöma riskerna som identifierats, vidta åtgärder för att minska riskerna samt kontrollera att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >