VECKANS NYHET

Har du haft dina medarbetarsamtal i år?

Visste du att du som arbetsgivare bör ha medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas för, åtminstone en gång per år? 

Det finns många anledningar till att ha medarbetarsamtal. Om du genomför medarbetarsamtal kan du till exempel säkerställa att dina medarbetare utvecklas och att deras kunskaper och färdigheter kommer företaget tillgodo på bästa tänkbara sätt. Hur effektiva dina samtal blir beror på ditt samspel med medarbetarna. 

För dig som arbetsgivare är medarbetarsamtalet en möjlighet att få de anställda att nå sin fulla potential i verksamheten. Dina medarbetare ges i stället möjligheten att diskutera sin utveckling samt ge uttryck för de förväntningar och förhoppningar som finns om framtiden. 

Vill du veta hur man genomför ett lyckat medarbetarsamtal? Ta i sådana fall del av våra mallar Checklista utvecklingssamtal, Samtalsunderlag inför medarbetarsamtal samt Inbjudan till medarbetarsamtal för att få ut så mycket som möjligt av dina samtal. Fler mallar om medarbetarsamtal hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak – ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >