VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar ett företags tillgångar och skulder. En kontrollbalansräkning ska göras om styrelsen befarar att företagets egna kapital understiger hälften av företagets registrerade aktiekapital. Vidare ska en kontrollbalansräkning även upprättas om det vid utsökning visar sig att företaget saknar utmätningsbara tillgångar. 

Underlåter styrelsen att se till att en kontrollbalansräkning genomförs riskerar styrelseledamöterna att bli personligt ansvariga för företagets skulder vid en eventuell konkurs. Visar kontrollbalansräkningen att företagets kapital inte överstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelse kalla till en extra bolagsstämma. Syftet med en extra bolagsstämma i denna situation är att besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet eller om företaget ska likvideras.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Här är personalmallarna på engelska som du behöver

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och i många fall gäller det även på arbetsplatsen. Många av oss har åtminstone någon kollega med engelska som arbetsspråk. För dig som jobbar med HR- och personalfrågor kan det vara tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >