NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 
Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 
Provisionsnota 
Checklista presentation av pitch deck Engelsk 


VECKANS NYHET

Här är personalmallarna på engelska som du behöver

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och i många fall gäller det även på arbetsplatsen. Många av oss har åtminstone någon kollega med engelska som arbetsspråk. För dig som jobbar med HR- och personalfrågor kan det vara tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar ett företags tillgångar och skulder. En kontrollbalansräkning ska göras om styrelsen befarar att företagets egna kapital understiger hälften av företagets registrerade aktiekapital.

LÄS MER >