VECKANS NYHET

De viktigaste policydokumenten – hur många av dem har du?

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument, bland annat inom områden som arbetsmiljö och jämställdhet. 

En policy är av vägledande karaktär och beskriver företagets viljeinriktning i en viss fråga eller för ett visst beteende, men för att policydokumenten verkligen ska få avsedd effekt är det viktigt att medarbetarna enkelt kan ta del av vad som gäller. 

Med hjälp av vår Personalhandbok kan du enkelt samla företagets alla rutiner, riktlinjer och policydokument på en och samma plats. Varför inte ta del av några av de mest centrala policydokumenten såsom Arbetsmiljöpolicy, Policy mot kränkande särbehandling, Jämställdhetspolicy och Policy om arbetsanpassning och låta dem bli en del av företagets personalhandbok? 

Genom att dokumentera ditt personalarbete sparar du inte bara mycket tid; du effektiviserar, tydliggör och förenklar också företagets personal- och administrationsarbete så att alla vet vad som förväntas. Fler policydokument hittar du här.


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: När kan företrädaransvar komma i fråga för företrädare för aktiebolag?

Den som väljer att bedriva sin verksamhet genom ett aktiebolag gör det ofta med anledning av att det personliga betalningsansvaret för bolagets förpliktelser är begränsat, dvs. att bolagsinnehavarens privata ekonomi inte riskerar att drabbas negativt om verksamheten så småningom visar sig vara olönsam. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >