VECKANS FRÅGA

Veckans fråga: Vad bör arbetsgivaren tänka på inför ett lönesamtal?

Säkerställ att den anställde har givits möjlighet att ta del av lönepolicy och lönekriterier i god tid innan samtalet. Du bör vara insatt i den anställdes lön, löneutveckling och lönespann samt kontrollera den anställdes ansvar, aktuella arbetsuppgifter och kompetensutveckling. 

Det kan också vara klokt att bedöma marknadssituationen. Med ledning av denna information bör du ta ställning till om den anställdes arbetsuppgifter har förändrats, om han eller hon har fått ökat ansvar, hur den anställde bidragit till att nå mål, händelseutveckling under året samt hur den anställde har utvecklats m.m. Bedömningen bör i huvudsak vara klar när du ska ha lönesamtalet med den anställde. Se till att du kan motivera ditt ställningstagande, gärna med angivande av konkreta exempel. Du behöver också veta vad du vill föra fram under samtalet.


VECKANS NYHET

Här är mallarna du behöver för ett lyckat lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan dig som chef och dina medarbetare. Syftet är att ni båda ska få möjlighet att framföra era synpunkter på prestation och framtidsutsikter. Lönesamtalet bör handla om verksamhetens mål och den arbetsinsats som medarbetaren har gjort i förhållande till målen. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nytt på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >