VECKANS NYHET

Vabb och sjukdom på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver

Under hösten är det många som vabbar eller är sjuka. För dig som arbetsgivare kan det bland annat resultera i såväl produktionsbortfall som bemanningssvårigheter. Ingen kan rå över sjukdom, men det finns mycket du kan förbereda dig inför när vabb eller sjukdom gör sig gällande. 

Många som vabbar kan i många fall, åtminstone delvis, jobba hemifrån (vobb). Tänk dock på att säkerställa att du som arbetstagare inte får ersättning för vabb från Försäkringskassan samtidigt som du får lön från ditt företag. Som arbetsgivare bör du informera din personal om vad som förväntas av dina medarbetare vid vabb och sjukdom, och det kan du med fördel göra med våra mallar Personalhandbok och Sjukdomspolicy.  

Naturligtvis har vi många andra mallar som hjälper dig i ditt arbete, dels mot redan uppkommen sjukdom, och dels förebyggande åtgärder mot sjukdom, såsom SjukförsäkranPolicy för en god hygien på arbetsplatsen och Stresspolicy. Fler mallar som hjälper dig att informera din personal om vad som gäller och hur sjukdom kan förebyggas samt hanteras hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen utgör grunden för arbetsgivarens skyldigheter gällande arbetsmiljön, men det finns ett stort antal föreskrifter som anger vad arbetsgivaren åtminstone behöver göra för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för arbetstagarna.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >