VECKANS NYHET

Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS

Den första oktober började nya regler i LAS att gälla. Vi har berättat om innebörden av reglerna i tidigare nyhetsbrev (bland annat här). 

En av förändringarna handlar om att du som arbetsgivare måste informera dina arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta krav har funnits tidigare, men har nu utökats. Det vanligaste sättet att informera på är att införliva informationen i det anställningsavtal som undertecknas i samband med att arbetstagaren påbörjar sin anställning, men hur informerar man lämpligast arbetstagare som redan undertecknat sina anställningsavtal?

Vi har upprättat den nya mallen Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse (LAS) för detta ändamål. Med hjälp av mallen kan du enkelt fylla i samtliga anställningsvillkor och överlämna dokumentet till arbetstagaren – utan att förändra några anställningsvillkor eller ingå ett nytt anställningsavtal. På så sätt kan du enkelt uppfylla ditt informationsansvar även för nuvarande anställda.

För framtida rekryteringar rekommenderar vi att du tar del av våra uppdaterade anställningsavtal som innehåller all den information som LAS kräver. 


NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. 

LÄS MER >