NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är: 
Inköpsorder 
Arbetsbeskrivning köksbiträde 
Arbetsbeskrivning kock 
Arbetsbeskrivning säkerhetschef 
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 


VECKANS NYHET

Här är den nya mallen du behöver för att informera enligt LAS

Den första oktober började nya regler i LAS att gälla. Vi har berättat om innebörden av reglerna i tidigare nyhetsbrev (bland annat här). En av förändringarna handlar om att du som arbetsgivare måste informera dina arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. 

LÄS MER >