VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur länge får personuppgifter sparas?

Det finns inte några exakta tider för hur länge personuppgifter får lagras/sparas. Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Detta kallas för principen om lagringsminimering.

Ibland kan det framgå av lag eller annan författning hur länge vissa personuppgifter ska sparas. Ett exempel på detta är bokföringslagen där det framgår att räkenskapsinformation ska sparas åtminstone i sju år. För vissa typer av situationer har Integritetsskyddsmyndigheten uttalat sig om hur länge personuppgifter bör bevaras, såsom efter avslutat kundförhållande. Om lagringstider ej framgår av lag eller av Integritetsskyddsmyndighetens ställningstaganden är det i regel nödvändigt att göra en bedömning i varje enskilt fall, där behovet av personuppgifterna i fråga är av central betydelse.

Utgångspunkten är att personuppgifter som inte längre behövs ska raderas skyndsamt. Det kan därför finnas skäl att upprätta rutiner och riktlinjer i verksamheten för vilka lagringstider som ska gälla för olika typer av personuppgifter och ändamål.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?

Har du upprättat en budgetplan för din verksamhet? Om inte så är det hög tid att göra det nu. En budget kan beskrivas som en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser, och ju mer du organiserar din ekonomiska situation, desto mindre behöver du oroa dig för den. I bästa fall kan tryggheten och stabiliteten som planeringen medför ge ditt företag möjlighet att utvecklas.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >