VECKANS NYHET

Här är rutinerna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

Vill du veta hur du ligger till i ditt kvalitetssäkringsarbete? Med hjälp av vår mall Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 kan du enkelt se hur långt du har kommit med ditt arbete att identifiera kraven på ditt företag och vad ni gör för att uppnå just de kraven. Mallen hänvisar också till våra övriga dokument om kvalitetssäkring och ISO, vilket gör det ännu enklare för dig att kvalitetssäkra din verksamhet.

Fler mallar om kvalitetssäkring och ISO finner du här. Börja gärna med mallarna Checklista certifiering ISO 9001 och Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001.


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >