VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

Huvudansvaret för brandskyddet vilar alltid på högste chefen i organisationen. Om denne inte jobbar med brandskyddsfrågor ska ansvaret delegeras ut i organisationen. Det är emellertid möjligt att endast fördela arbetsuppgifter, men ansvaret kvarstannar då hos den högre chefen. Beroende på hur strukturen ser ut kan ansvaret för brandskyddet alltså se något annorlunda ut.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Har du sett över företagets brandskydd?

Det kan verka tidigt, men om du inte redan har gjort det är det hög tid att se över företagets brandskydd. December månad är snart här, och för många innebär månaden både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >