NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 
Processbeskrivning miljöarbete 
Entreprenadkontrakt/beställningsskrivelse 
Besiktningsutlåtande entreprenad 
Avvikelserapport entreprenad 


VECKANS NYHET

Har du sett över företagets brandskydd?

Det kan verka tidigt, men om du inte redan har gjort det är det hög tid att se över företagets brandskydd. December månad är snart här, och för många innebär månaden både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >