VECKANS NYHET

Har du sett våra nya mallar om penningtvätt?

Har du koll på om du omfattas av penningtvättslagens regler? Om inte bör du ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Advokater, revisorer, redovisningsbyråer, finansinstitut och rådgivare av olika slag är några exempel på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen.

Penningtvättslagen ställer långtgående krav på dig som omfattas av lagen, bland annat i fråga om upprättande av allmän riskbedömning, kundkännedom och interna rutiner och riktlinjer för motverkande av penningtvätt. Sanktionsavgifterna vid överträdelser av lagstiftningen kan bli betydande, och kan i vissa fall medföra straffrättsliga påföljder. 

Vi har upprättat flera nya mallar som hjälper dig att upptäcka varningstecken på penningtvätt, bedöma riskerna för penningtvätt samt upprätta interna rutiner och riktlinjer. Ta gärna del av våra mallar Allmän riskbedömning penningtvätt, Flödesschema för klientkännedomskontroll, Varningssignaler penningtvätt och Policy samt rutiner och riktlinjer mot penningtvätt Engelsk. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka dokument krävs enligt penningtvättslagen?

I Veckans fråga förklarar vår jurist vilka dokument som du behöver upprätta enligt penningtvättslagen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >