VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka dokument krävs enligt penningtvättslagen?

Penningtvättslagen ställer långtgående krav på dig som verksamhetsutövare. Exakt vilka åtgärder du behöver vidta och vilka dokument som krävs i just ditt fall kan variera, vilket hänger samman med att penningtvättslagen vilar på ett riskbaserat förhållningssätt. Utöver penningtvättslagen finns olika föreskrifter som berör endast vissa typer av verksamhetsutövare. Oavsett hur din risknivå och din verksamhet ser ut ställer penningtvättslagen krav på att du åtminstone ska upprätta den dokumentation som framgår nedan. 

Behöver du hjälp att upprätta nedanstående till en fast kostnad? Kontakta mig så berättar jag mer. Mina kontaktuppgifter finner du nedan. 

Allmän riskbedömning

Som verksamhetsutövare ska du göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning). Detta utgör grunden för dina skyldigheter enligt penningtvättslagen. 

Riskbedömning av kunder

Som verksamhetsutövare ska du bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med dina kundrelationer (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och din kännedom om kunden.

Interna rutiner och riktlinjer

Som verksamhetsutövare ska du ha dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende dina åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Rutinerna och riktlinjerna ska du fortlöpande anpassa efter nya och förändrade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rutinernas och riktlinjernas omfattning och innehåll ska bestämmas med hänsyn till storlek på din verksamhet, art och riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den allmänna riskbedömningen.

För moderföretag i en koncern gäller särskilda regler. 

Rutiner för lämplighetsprövning

Som verksamhetsutövare ska du ha rutiner för att säkerställa lämpligheten hos anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten, om de utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utbildning

Som verksamhetsutövare ska du se till att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten och som utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism fortlöpande får relevant utbildning och information för att kunna fullgöra dina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Utbildningen ska åtminstone avse relevanta delar av innehållet i gällande regelverk, din allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt information som ska underlätta att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Intern kontroll 

Slutligen ska du som verksamhetsutövare ha rutiner och riktlinjer för intern kontroll.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Har du sett våra nya mallar om penningtvätt?

Har du koll på om du omfattas av penningtvättslagens regler? Om inte bör du ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Advokater, revisorer, redovisningsbyråer, finansinstitut och rådgivare av olika slag är några exempel på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >