VECKANS NYHET

Har du tänkt på detta inför vårens utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor. Utvecklingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet ska medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation. 

Motivation är något som hänger nära samman med utvecklingssamtalet. Har du förmågan att identifiera och öka motivationen hos dina medarbetare? DokuMera har många mallar om både motivation och utvecklingssamtal som hjälper dig att öka den anställdes produktivitet och i förlängningen även företagets resultat. Här är några exempel på mallar som du kan använda i ditt arbete:

Checklista utvecklingssamtal 
Inbjudan utvecklingssamtal 
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 
Checklista motivationsarbete 
Samtalsunderlag motivationssamtal 

Här kan du se våra övriga mallar om motivation och utvecklingssamtal


VECKANS FRÅGA

Veckans fråga: Vad är viktigt att tänka på vid utvecklingssamtal med en medarbetare?

För att få ut så mycket som möjligt och för att utvecklingssamtalet ska bli givande för båda parter är det viktigt att man förbereder sig själv väl och funderar över vissa punkter innan, under och efter samtalet. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >