NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 

Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Årshjul ekonomiarbete 
PM Förbättra ditt immunförsvar


VECKANS NYHET

Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2023

Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft, och du kan känna dig trygg med att vi har uppdaterat våra mallar så att de överensstämmer med de nya reglerna. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn.

LÄS MER >