NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 

Policy för arbetsanpassning 
Likvidavräkning
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd


VECKANS NYHET

Lagstadgade krav för dig med 10 – 50 anställda

Har du mellan 10 och 50 anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en aktiebok föras?

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok. Det är styrelsen som ansvarar för att upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden och hållas uppdaterad. 

LÄS MER >