VECKANS NYHET

Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver

Ett aktiebolag ska varje år enligt lag genomföra en bolagsstämma. På bolagsstämman ska aktieägarna bland annat fatta beslut om hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust.

Det är många dokument som behöver upprättas inför och under bolagsstämman, och oavsett vilka dokument du behöver hittar du dem hos oss. Till de viktigaste dokumenten hör kallelsen, dagordningen och protokollet, men om du avser att exempelvis dela ut vinst eller genomföra en nyemission behöver du ytterligare mallar. 

Du vet väl om att det är styrelsens uppgift att kalla till bolagsstämma? Varför inte ta del av vår mall Styrelsehandbok och strukturera ditt arbete vad gäller bolagsstämman och övriga styrelseuppgifter? 

Är det något du funderar över inför årets bolagsstämma? Du vet väl om att du som har vår tjänst Företagspaketet kan ställa frågor till vår jurist? Det gör du genom att kontakta honom genom vår Frågeservice. 


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (ordinarie bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >