NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista ensamarbete 
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 
Avtal för hemmakontor 


VECKANS NYHET

Dags för bolagsstämma? Här är mallarna du behöver

Det är många dokument som behöver upprättas inför och under bolagsstämman, och oavsett vilka dokument du behöver hittar du dem hos oss. Till de viktigaste dokumenten hör kallelsen, dagordningen och protokollet, men om du avser att exempelvis dela ut vinst eller genomföra en nyemission behöver du ytterligare mallar. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (ordinarie bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

LÄS MER >