VECKANS NYHET

Har du koll på mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete?

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

Vill du veta hur du ligger till i ditt kvalitetssäkringsarbete? Med hjälp av vår mall Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 kan du enkelt se hur långt du har kommit med ditt arbete att identifiera kraven på ditt företag och vad ni gör för att uppnå just de kraven. Mallen hänvisar också till våra övriga dokument om kvalitetssäkring och ISO, vilket gör det ännu enklare för dig att kvalitetssäkra din verksamhet. Börja gärna med mallen Checklista certifiering ISO 9001 och Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 i detta arbete. 

Vi har dock inte bara mallar som hjälper dig att efterleva ISO 9001, utan även ISO 14001 (om miljö) och ISO 45001 (om personal). Varför inte ta ett helhetsgrepp om kvalitetssäkringsarbetet i din verksamhet med hjälp av våra mallar? Du finner mallarna om ISO 14001 här och om ISO 45001 här


NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad ska arbetsgivaren göra vid hot och våld på arbetsplatsen?

I Veckans fråga kan du läsa en sammanfattning av vilka regler som gäller avseende hot och våld eller risken att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen. Hur kan man som arbetsgivare bedriva ett förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld på arbetsplatsen? 

LÄS MER >