VECKANS NYHET

Har du mallarna som krävs vid medarbetarsamtal?

Visste du att du som arbetsgivare bör ha medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas för, åtminstone en gång per år? 

Det finns många anledningar till att ha medarbetarsamtal. Om du genomför medarbetarsamtal kan du till exempel säkerställa att dina medarbetare utvecklas och att deras kunskaper och färdigheter kommer företaget tillgodo på bästa tänkbara sätt. Hur effektiva dina samtal blir beror på ditt samspel med medarbetarna. 

För dig som arbetsgivare är medarbetarsamtalet en möjlighet att få de anställda att nå sin fulla potential i verksamheten. Dina medarbetare ges i stället möjligheten att diskutera sin utveckling samt ge uttryck för de förväntningar och förhoppningar som finns om framtiden. 

Vill du veta hur man genomför ett lyckat medarbetarsamtal? Ta i sådana fall del av våra mallar Checklista utvecklingssamtalSamtalsunderlag inför medarbetarsamtal samt Inbjudan till medarbetarsamtal för att få ut så mycket som möjligt av dina samtal. Fler mallar om medarbetarsamtal hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak – ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nytt i koncernen

Crona Software har i dagarna lanserat ett nytt affärssystem på den svenska marknaden - allt för att underlätta ditt företagande med nya hjälpredor och automationer som hjälper dig att få en effektivare vardag. LÄS MER >