NYTT PÅ DOKUMERA

Nytt i koncernen

Crona Software har i dagarna lanserat ett nytt affärssystem på den svenska marknaden - allt för att underlätta ditt företagande med nya hjälpredor och automationer som hjälper dig att få en effektivare vardag. Du kan läsa mer här.


VECKANS NYHET

Har du mallarna som krävs vid medarbetarsamtal?

Det finns många anledningar till att ha medarbetarsamtal. Om du genomför medarbetarsamtal kan du till exempel säkerställa att dina medarbetare utvecklas och att deras kunskaper och färdigheter kommer företaget tillgodo på bästa tänkbara sätt. Hur effektiva dina samtal blir beror på ditt samspel med medarbetarna. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak – ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >